QS. AN NISAA : 36

day15.

.

.

(Note : jika di kemudian hari diketahui terdapat kesalahan , maka tulisan ini akan dikoreksi sebagaimana mestinya)

.

.